Τεκμηρίωση και αρχειοθέτηση

Τo ιστορικό που θα ληφθεί απο το έμπειρο μας προσωπικό, η οποιαδήποτε παρέμβαση,ανησυχία και επιθυμία καθώς οτιδήποτε σχετικό με τη πορεία της υγείας σας θα καταγραφεί και θα αρχειοθετηθεί.

Ετσι με αυτο το τρόπο γνωρίζουμε καλίτερα εσάς, τις ανάγκες και το περιβάλλον σας πράττωντας ετσι ώστε να σας παρέχουμε με ασφάλεια αυτό που χρειάζεστε.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *