Παραμονή με ασθενή σε 24ωρη βάση

Η υπηρεσία αυτή απευθύνετε σε όσους χρειάζονται φροντίδα σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέσα σε ένα 24ωρο. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό, σας παρέχει τη φροντίδα που χρειάζεσται με επαγγελματισμό και εμπιστοσύνη.

Ατομική υγιεινή- λουτρό κλίνης

Η καθαριότητα ηλικιωμένων ατόμων καθώς και κλινηρών ασθενών είναι ύψιστης σημασίας καθώς συμβάλλει στην ανάρρωση του ασθενούς, προλαμβάνει τις λοιμώξεις και την εμφάνιση κατακλίσεων και επιπλοκών. Η υπηρεσία παρέχεται από έμπειρο προσωπικό υγείας με γνώμο ...

Πρόληψη και περιποίηση κατακλήσεων

Κατάκλιση (bedsore - pressure sore) χαρακτηρίζεται η κυτταρική νέκρωση μιας περιοχής του σώματος που προκαλείται από διακοπή της μικροκυκλοφορίας στους ιστούς αυτής της περιοχής. Η κατάκλιση είναι μια εντοπισμένη καταστροφή περιοχής του δέρματος και υπ ...

Τοποθέτηση Φλεβοκαθετήρα

Τοποθετηση φλεβοκαθετηρα. Η τοποθέτηση φλεβικού καθετήρα εκ νέου ή αντικατάσταση του (εισαγωγή πλαστικού καθετήρα) σε περιφερική ή κεντρική φλέβα πραγματοποιείται από κατάλληλα εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό και στη συνιστώμενη συχνότητα σύμφωνα με ...

Aιμοληψίες

Η αιμοληψία στο σπίτι, απευθύνεται σε άτομα που: • Παρουσιάζουν αδυναμία μετακίνησης • Παρουσιάζουν αυξημένη ένταση κατά την αιμοληψία (γίνεται η αιμοληψία σε κατάκλιση) • Έχουν δύσκολες φλέβες (σε αυτή την περίπτωση το οικείο περιβάλλον λειτουργεί ως ...

Τοποθέτηση και έλεγχος ουροκαθετήρων

Καθετηριασμός ουροδόχου κύστης: Η εισαγωγή ενός καθετήρα στην ουροδόχο κύστη μέσω της ουρήθρας. Η ουροδόχος κύστη είναι μια άσηπτη κοιλότητα που διαθέτει μηχανισμούς άμυνας. Κενώνεται η ίδια τακτικά και διατηρεί ένα όξινο περιβάλλον, το οποίο έχει αντι ...

Περιποίηση τραυμάτων, μετεγχειρητικών πληγών

Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει την περιποίηση πληγής ή τραύματος το οποίο είναι αποτέλεσμα χειρουργικών ή ορθοπεδικών περιστάσεων. Η περιποίηση πραγματοποιείται από έμπειρο επαγγελματία υγείας με προσοχή και συνέπεια. Η συχνότητα της περιποίησης εξαρτάται α ...

Χορήγηση φαρμάκων

Η στοματική οδός χρησιμοποιείται ευρέως και αποτελεί την πιο άνετη και ασφαλή για τον ασθενή οδό χορήγησης φαρμάκων. Τα φάρμακα που χορηγούνται από το στόμα (per os) απορροφούνται από το βλεννογόνο του στομάχου και του λεπτού εντέρου, ενώ η ενέργειά τους ...

Μέτρηση Ζωτικών Σημείων

Τα ζωτικά σημεία φανερώνουν τη λειτουργική κατάσταση του σώματος.  Οι πληροφορίες που δίνουν θεωρούνται σαφείς δείκτες αξιολόγησης της γενικής κατάστασης του αρρώστου. Η λήψη τους θεωρείται σημαντική νοσηλευτική πράξη.