Περιποίηση τραυμάτων, μετεγχειρητικών πληγών

Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει την περιποίηση πληγής ή τραύματος το οποίο είναι αποτέλεσμα χειρουργικών ή ορθοπεδικών περιστάσεων. Η περιποίηση πραγματοποιείται από έμπειρο επαγγελματία υγείας με προσοχή και συνέπεια. Η συχνότητα της περιποίησης εξαρτάται από την σοβαρότητα του τραύματος και καθορίζεται από τον θεράποντα ιατρό.

Comments are closed.