Ατομική υγιεινή- λουτρό κλίνης

Η καθαριότητα ηλικιωμένων ατόμων καθώς και κλινηρών ασθενών είναι ύψιστης σημασίας καθώς συμβάλλει στην ανάρρωση του ασθενούς, προλαμβάνει τις λοιμώξεις και την εμφάνιση κατακλίσεων και επιπλοκών. Η υπηρεσία παρέχεται από έμπειρο προσωπικό υγείας με γνώμονα τον σεβασμό στην προσωπικότητα του ασθενούς και την ασφάλεια του στο χώρο του μπάνιου

Comments are closed.