Τοποθέτηση και έλεγχος ουροκαθετήρων

Καθετηριασμός ουροδόχου κύστης:

Η εισαγωγή ενός καθετήρα στην ουροδόχο κύστη μέσω της ουρήθρας. Η ουροδόχος κύστη είναι μια άσηπτη κοιλότητα που διαθέτει μηχανισμούς άμυνας. Κενώνεται η ίδια τακτικά και διατηρεί ένα όξινο περιβάλλον, το οποίο έχει αντιβακτηριακά πλεονεκτήματα. Όλα αυτά βοηθούν στη διατήρηση του άσηπτου περιβάλλοντος υπό φυσιολογικές συνθήκες καθώς και στην αντιμετώπιση των λοιμώξεων εάν εμφανιστούν.

Comments are closed.