Τοποθέτηση Φλεβοκαθετήρα

Τοποθετηση φλεβοκαθετηρα.

Η τοποθέτηση φλεβικού καθετήρα εκ νέου ή αντικατάσταση του (εισαγωγή πλαστικού καθετήρα) σε περιφερική ή κεντρική φλέβα πραγματοποιείται από κατάλληλα εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό και στη συνιστώμενη συχνότητα σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού.

Comments are closed.